Nieuwsbrief HSWE November 2022.

New Creation en Marja Tollenaar

Na een lange, zorgvuldige sollicitatieprocedure, hebben we het Duitse echtpaar, waarover we in de vorige nieuwsbrief schreven, kunnen aanbevelen bij het bestuur van New Creation. Naast hun sollicitatie, waren er meer belangstellenden. God heeft ons geleid naar Stefan en Carmen Koscheny, die met heel veel liefde en zorg de moeilijke taak van wederopbouw van de projecten op zich willen nemen. Per 1 november jl. vormen zij het nieuwe management. 
Hieronder in de link stellen zij zich aan u voor, even kennis maken.

 "In de vreze des HEREN is een sterk vertrouwen, en Zijn kinderen hebben een toevlucht"
Spreuken 14:26 


Marja in Ethiopië
Waar we de vorige keer nog dachten dat Marja ook in Ethiopië kan wonen, als 'knuffelmoeder' is het inmiddels duidelijk geworden dat dit wegens haar gezondheidssituatie niet meer mogelijk is. Marja is van 3 t/m 8 november nog éénmaal terug geweest naar Ethiopië, onder persoonlijke begeleiding van Froukje en Silvester. Zij heeft toen afscheid genomen van de op de compound wonende kinderen, de staf, het bestuur van New Creation en de kerkelijke gemeente. Stefan en Carmen waren hierbij aanwezig.

Marja is heel blij dat Stefan en Carmen het werk van Co en haar overnemen. Haar zegen hebben ze.
Via onderstaande link kunt u het afscheid van Marja meebeleven.

Youtube filmpje afscheid Marja  https://youtu.be/9LU-x3RUV-E

Op dit moment gaat Marja een paar keer per week naar de dagverzorging. Ze kan niet meer in haar woning op de Stal in Drachten blijven wonen. Afgelopen week is zij verhuisd naar een verzorgd wonen omgeving. Wanneer u haar adres wilt weten, horen we graag van u.

Financiële situatie
Stefan en Carmen zien dat ze het werk van New Creation mogen voortzetten en hebben er alle vertrouwen in dat met Gods hulp het werk kan doorgaan. Daar hebben we zij echter uw financiële hulp hard bij nodig. HSWE heeft enkele reserves, die we graag beschikbaar willen stellen. Maar op dit moment dekken de maandelijkse inkomsten niet de noodzakelijk uitgaven. Stefan en Carmen hebben ook een achterban in Duitsland en gaan die verder uitbreiden. Wij hopen en vertrouwen dat mede door uw steun het werk in Ethiopië gewoon door kan blijven gaan! 

Hartelijke groet, HSWE: Nico en Antje Smits en Fonger en Jannette Miedema.
Verdere info zie link Nieuwsbrief hieronder.


In vervolg op de nieuwsbrief, zijn we zo vrij om u de gebedspunten van Stefan en Carmen door te geven..

Want! als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter" (Psalm 127 vers 1)

Some prayer requests:

  • We are really thankful for the spiritual and morally support from the members of our church in Debre Zeit.
  • We are still overwhelmed from the chance the Lord gave us to serve Him and the Ethiopians with New Creation.
  • We need a good and responsible man for the agriculture project.
  • Peace and harmony and respect between the people who are living and working inside the compound of New Creation.
  • Trust in the Lord that He will provide fund and all other necessary things

Enkele gebedsverzoeken:

- We zijn erg dankbaar voor de geestelijke en morele steun van de leden van onze kerk in Debre Zeit.
- We zijn nog steeds overweldigd door de kans die de Heer ons gaf om Hem en de Ethiopiërs te dienen met Nieuwe Schepping.
- We hebben een goede en verantwoordelijke man nodig voor het landbouwproject.
- Vrede en harmonie en respect tussen de mensen die leven en werken op het terrein van New Creation.
- Vertrouw op de Heer dat Hij voor geld en alle andere noodzakelijke dingen zal zorgen

Hebrew 3:15

The Lord bless you!

Greetings from Ethiopia!
Carmen and Stefan

                                                         Nieuwsbrief December 2022


                                                        Nieuwsbrief  November 2022.


                                                        Nieuwsbrief Juli 2022


                                                        Nieuwsbrief Februari 2022

We realiseren ons dat het anderhalf jaar geleden is dat de laatste nieuwsbrief verscheen. In tussentijd is er veel meer gebeurd dan hier is omschreven.

We hopen dat Marja snel naar Nederland kan komen zodat dan veel meer duidelijk wordt, dan wij tot nu toe hebben kunnen begrijpen uit de summiere communicatie.


                                                          English newsletter June 2020


                                                        Nieuwsbrief Juni 2020


                                                 Nieuwsbrief over noodproject bewustwording 
                                                       COIVID-19 in Ethiopië 


                                        English newsletter March 2020


                                                   Nieuwsbrief en Gebedsbrief 2020 


                                                   Nieuwsbrief Mei 2019 


                                                   Gebedsbrief Mei 2019