Voorzitter: Nico Smits, Stal 221, 9205 AL Drachten (Nederland)
Tel.: 0512-840258  Mobiel: +31613679918 E-mail: n.smits@chello.nl

Penningmeester: Fonger Miedema
De Twee Gebroeders 2, 9207 CE Drachten (Nederland)

Tel: +31653518102  E-mail: fongermiedema@gmail.com