Stichting Hoop voor Straatkinderen en Weduwen in Ethiopië:

De Stichting is opgericht op 26 mei 2008 door Abele Ploegh, Dirk Jan Feenstra en Gerard Otto Brink o.l.v. mr. Willem Jan Velema, ter ondersteuning van NGO-New Creation

Zie website: hoopethiopie.nl

                          Doel en hulp

Weduwen
Weduwen
  • -Het verlenen van hulp en bijstand aan (straat)-kinderen en weduwen in Ethiopië (de oogappels van God)
  • -het verzorgen van educatie en beroepstraining aan (straat)kinderen in Ethiopië. één en ander in samenwerking met plaatselijke kerken en organisaties.
  • -de hulp zal worden verleend zonder aanziens des persoons en/of religieuze achtergrond, onder gebruikmaking van alle mogelijke middelen die hiervoor beschikbaar komen.

Hoewel het in het verleden anders is gelopen, te jonge kinderen, neemt 'New Creation' nu kinderen op vanaf de leeftijd van 6 jaar tot ongeveer 18. New Creation onderscheidt hierin verschillende groepen n.l.:

Kinderen
Kinderen
  1. Kinderen die op het terrein wonen van 'New Creation'en niet kunnen terugvallen op hulp van enige familie of helpers. Deze groep wordt kleiner en kleiner naarmate de kinderen ouder worden en op eigen benen gaan staan.
  2. Kinderen die bij familie of verzorgenden wonen buiten het terrein in Debre Zeit, Langano en Drie.

Op een andere manier worden de kinderen ook onderverdeeld naar:

Kinderclub
Kinderclub
  1. (Straat)kinderen die nog in het normale school circuit kunnen instromen en
  2. "Oudere" (straat)kinderen die niet meer kunnen instromen in het gangbare school systeem. Deze laatste groep gaat leren voor een beroep op het terrein of daarbuiten.

Naast deze groepen wordt op zaterdagmorgen een kinderclub gehouden waar tussen de 90 en 160 kinderen komen.


Ook tracht New Creation' jongeren, die al jaren voor zichzelf zorgen en het vaak niet meer zelf redden, te helpen bij een hogere beroepsopleiding of een universiteit (BA) studie.
Deze projecten worden in samenwerking met de overheden van Ethiopië (lokaal en nationaal) uitgevoerd.

De stichting HSWE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en aldus toegelaten in Nederland. ANBI nr.: 819461301

Andere nuttige gegevens: KvK Nr.: 01132079 Rabobank IBAN nr.: NL14RABO0129276553