Stichting Hoop voor Straatkinderen en Weduwen in Ethiopië:

Vol dankbaarheid sturen wij u een nieuwsbrief waarin verteld wordt over het afscheid van Marja in Ethiopië en Stefan en Carmen zich voorstellen als nieuwe managers van New Creation.

De Nieuwsbrief kun je vinden in de tabblad 'Nieuwsbrieven'

2 Kronieken 25:8  Want in God is kracht, om te helpen.
2 Kronieken 25:8 Want in God is kracht, om te helpen.

Stefan en Carmen Koscheny hebben het werk van Co en Marja Tollenaar, de oprichters van New Creation, overgedragen gekregen. Zij zijn bereid met heel veel liefde en zorg de moeilijke taak van wederopbouw van de projecten op zich te nemen. Per 1 november jl. vormen zij het nieuwe management. Wij vertrouwen op Gods leiding daarbij en bevelen hun werk van harte bij u aan.

Binnenkort meer nieuws op de voortgang van de projecten, kijk regelmatig op onze website.


Stefan en Carmen Koscheny
Stefan en Carmen Koscheny

Welkom bij Nieuwe Creation

Sinds enkele weken zijn we de manager van New Creation in Debre Zeit (Bishoftu)/Ethiopië.
New Creation heeft de visie om de allerarmsten te helpen hun leefsituatie te verbeteren. Als non-profitorganisatie ondersteunen we studenten, weduwen en ouderen op verschillende manieren: door schoolbenodigdheden, hygiëneproducten, voedsel, medische zorg en sociale begeleiding te verstrekken.
Help ons om deze mensen een gezegende en betere toekomst te geven.


        Doel en Hulp

Schoon water maakt gelukkig!

Opnieuw overhandigde Stefan een waterfilter aan een gemeenschap in het kleine stadje Bonosha in Ethiopië. In de toekomst kunnen ze het vuile rivierwater filteren met behulp van het filter "PAUL".
Helder, schoon water zal ze beschermen tegen ziektes. Dank gaat uit naar professor Frechen, de uitvinder van PAUL, die deze keer de gulle schenker was. God zegene hem.

https://youtu.be/AgGjxRQi3Mo
 

Waterfilter PAUL
Waterfilter PAUL
kinderen
kinderen

Hoewel het in het verleden anders is gelopen, te jonge kinderen, neemt 'New Creation' nu kinderen op vanaf de leeftijd van 6 jaar tot ongeveer 18. New Creation onderscheidt hierin verschillende groepen n.l.:

  1. Kinderen die op het terrein wonen van 'New Creation'en niet kunnen terugvallen op hulp van enige familie of helpers. Deze groep wordt kleiner en kleiner naarmate de kinderen ouder worden en op eigen benen gaan staan.
  2. Kinderen die bij familie of verzorgenden wonen buiten het terrein in Debre Zeit, Langano en Drie.

Op een andere manier worden de kinderen ook onderverdeeld naar:

Kinderclub
Kinderclub
  1. (Straat)kinderen die nog in het normale school circuit kunnen instromen en
  2. "Oudere" (straat)kinderen die niet meer kunnen instromen in het gangbare school systeem. Deze laatste groep gaat leren voor een beroep op het terrein of daarbuiten.

Naast deze groepen wordt op zaterdagmorgen een kinderclub gehouden waar tussen de 90 en 160 kinderen komen.


Ook tracht New Creation' jongeren, die al jaren voor zichzelf zorgen en het vaak niet meer zelf redden, te helpen bij een hogere beroepsopleiding of een universiteit (BA) studie.
Deze projecten worden in samenwerking met de overheden van Ethiopië (lokaal en nationaal) uitgevoerd.

De stichting HSWE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en aldus toegelaten in Nederland. ANBI nr.: 819461301

Andere nuttige gegevens: KvK Nr.: 01132079 Rabobank IBAN nr.: NL14RABO0129276553