Mei 2024    Waterdistributie


New Creation heeft een eigen waterput op het terrein. Als er in het gebied een watertekort is, voorziet New Creation mensen van water. Een zegen voor iedereen!


Beste vrienden van New Creation  
Reisverslag April 2024

Stefan en Carmen hebben, in navolging van Co en Marja Tollenaar, nu ruim een jaar de leiding over het project New Creation.

Voedsel uitdelen
Voedsel uitdelen

Eind vorig jaar deden ze ons het dringende verzoek om hen te bezoeken. Na zorgvuldige overweging, en diverse signalen van onze Hemelse Vader, hebben we de reis mogen boeken.

Samen met Jan en Froukje Pater, vrienden en verzorgers van Marja waren we (Nico en Antje) van 1 tot 9 maart aanwezig en hebben we een geweldig indrukwekkende tijd meegemaakt. Nu weten we nog veel beter hoe noodzakelijk de hulp aan al die arme mensen is. We zagen de armoede van heel dichtbij. Ook mochten we ervaren hoe het is voor Stefan en Carmen om het project te leiden.

Bijgaand ontvangen jullie van ons een verkort reisverslag en enkele foto's. ( Zie linkje Nieuwsbrieven)

Misschien hebt u ook al diverse foto's en een korte toelichting op de website gezien? Misschien is het ook voor u een kans om eens op bezoek te gaan bij Stefan en Carmen. Zij staan hier erg voor open.

We zijn ook heel dankbaar dat Jan en Froukje hebben besloten om ons bestuur van HSWE te versterken. Nu zoeken we nog 1 bestuurslid. Wanneer u zich geroepen voelt, neemt u dan contact met ons op?

Hulp Ouderen
Hulp Ouderen

We zijn tot de conclusie gekomen dat Stefan en Carmen, samen met hun medewerkers, niet alleen prachtig, maar ook heel noodzakelijk werk verrichten. Zij dragen het Evangelie uit door de hulp, liefde en aandacht die zij vele armen schenken. Daarom ontkomen we er niet aan om jullie te vragen mee te helpen om dit project in stand te kunnen houden. Geld dus

Concreet en transparant: HSWE, de fonds wervende stichting, heeft elke maand minimaal € 4000 nodig om over te kunnen maken. Dit bedrag staat los van projectinvesteringen die wij van grotere sponsors hebben mogen ontvangen en nog zullen aanvragen.

Helaas ontvangt HSWE elke maand veel minder aan giften. Daarom zoeken wij vele sponsors, die elke maand vanaf € 10,00 kunnen overmaken. Dit kan via onderstaand rekeningnr of heel gemakkelijk via onze QR code hieronder.

Dit kan op bankrekeningnummer NL14RABO 0129 2765 53 op naam van Stg. Hoop Straatkinderen en Weduwen Ethiopië, o.v.v. doel (bijv. sponsoring kind, algemene middelen of speciaal project).

Heel hartelijk dank voor jullie gebeden aandacht en Donaties.

Bestuur HSWE

Nico, Antje, Fonger, Jannette, Jan en Froukje


Internationale Vrouwendag

Vrouwelijke menstruatie is wereldwijd nog steeds een taboe-onderwerp. En niet alleen wordt er niet over gesproken, maar in Ethiopië betekent het ook dat jonge vrouwen maandelijks een paar dagen niet naar school gaan vanwege hun menstruatie. Het ontbreekt hen eenvoudigweg aan de noodzakelijke hygiëneproducten. 


New Creation wil alle schoolmeisjes die wij ondersteunen graag voorzien van wasbaar, herbruikbaar maandverband om hun dagelijks leven praktisch gemakkelijker te maken. De kosten voor een set bedragen 15 euro.
Doel van uw bankoverschrijving: Hygiëne 


1 Maart t/m 9 Maart   Reisverslag naar Ethiopië
 
Op 1 Maart  zijn de voorzitter Nico en zijn vrouw Antje Smits samen met goede vrienden (Jan en Froukje Pater) van Co en Marja, en nu de verzorgers voor Marja uit Nederland vertrokken naar Ethiopië.
 
Het is heel mooi en intensief schrijft Antje, vanochtend hebben we een boom geplant ter nagedachtenis aan Co en Marja. 


Er zijn nu 3 kinderen in de kinderopvang, Antje en froukje hebben het speelgoed schoongemaakt en geordend en ook de wanden.


Opknappen Grashuis


We zijn bezig het grashuis op te knappen, we hopen dat dit deze week klaar zal zijn.  Tsegane, een van de kinderen, helpt ook mee. Het dak is versleten en zal worden vernieuwd, wij van HSWE hebben toegezegd dat dit mag gebeuren. Kosten 400,00 euro.

Het grashuis wordt veel gebruikt voor overleg met bezoekers maar ook gezamenlijk koffiedrinken. 

Zo slapen de daklozen
Zo slapen de daklozen

Uitdelen van voedsel aan de daklozen

Warme maaltijd gemaakt (enjerra met groenten en uitgedeeld aan 150 daklozen.
Bij het uitdelen van het voedsel aan de daklozen word vooraf een bijbels verhaal verteld met vertaling en gebed. 
Heel indrukwekkend!


Ook yoghurt die bijna over datum was gekregen en uitgedeeld.
Dit alles raakte ons diep. 


Dit is één van de weduwen die een lening heeft gekregen,
Zij heeft geiten en maakt prachtige manden.

Voedsel en geld word gebracht naar de ouderen die niet in staat zijn om dit bij New Creation vandaan te halen,
één keer per maand word dit gedaan. We hebben een paar weduwen bezocht die een
lening hebben gekregen om een bedrijfje te runnen.


Februari   Demoze, de kaarsenmaker

New Creation, ondersteunde Demoze en zijn gezin met een lening. Hierdoor kon hij zijn eigen kaarsenbedrijf openen.
Deze kans heeft zijn leven veranderd.Hij verdient geld om zijn gezin te voeden, hij voelt zich waardevol en heeft een visie voor de toekomst. God zegene de donateurs die Demoze deze kans hebben gegeven. 


Goede relaties

New Creation opende haar deuren voor de voetbal- en volleybalteams van de naburige Interlakes-school.
Wat een plezier!


Februari   Meseret heeft jouw hulp nodig!

De hut van Meseret en haar moeder Kore brandde af door een elektrische kortsluiting. Godzijdank raakte niemand gewond. Maar de hut, kleding en huishoudelijke artikelen werden door de brand vernield of onbruikbaar gemaakt. New Creation vraagt ​​u om een ​​bijzondere donatie om deze familie te helpen.
 
Makkelijk en snel een betaling doen, scan de QR code
Alvast bedankt!


11 Februari  Bedankt voor je donatie

New Creation zou ruim 100 leerlingen van schriften, pennen en potloden kunnen voorzien. Het 2e semester kan beginnen. God zegene je! 

         Januari 2024    Onderwijs is een mensenrecht! 

New Creation maakt het mogelijk om 100 kinderen deel te laten nemen op onze school, het 2e schoolsemester begint in februari, en wij willen graag elke leerling boeken en pennen aanbieden.

Met jou donatie van €10,00 kunnen we elk kind voorzien.
Doe mee en steun voor een hoopvol onderwijs.


Janauri 2024  Zomer in Ethiopië
 
Terwijl sneeuw en ijs het weer in Midden-Europa domineren, groeien courgettes, uien, bonen en aardappelen op de velden van New Creation. Dankzij het irrigatiesysteem en een eigen bron kan New Creation ook in het droge seizoen groenten verbouwen. En verdeel ze na de oogst onder de behoeftigen. God zij dank.


Ethiopische Kerstmis

Op 7 januari wordt de Ethiopische Kerst gevierd.
New Creation nodigde medewerkers en vrienden uit voor een feestelijk samenzijn.

Iedereen genoot van traditioneel brood en koffie.
Een kerstdienst rondde de viering af. 


                         Januari 2024  Zegeningen uit Ethiopië!

               
Het was voor Stefan en mij een bijzondere ervaring                 om de kip te uit te delen en al deze blije mensen                    te zien.                                

                           Dank aan de Heer voor deze kans.


December 2023  Kippen voor Kerstmis!
 

In Ethiopië wordt op 7 januari Kerstmis gevierd. Met uw hulp willen wij de gezinnen en ouderen die wij regelmatig steunen graag een bijzonder cadeau geven: een kip! Een kip voor elk gezin! Wilt u New Creation helpen dit idee te realiseren, dan kunt u een bedrag naar keuze overmaken op onderstaande rekening met als bijschrift: Kip. Geef het geschenk van liefde, hoop en kerstvreugde!

Voor Nederland: St. Hoop Straatkinderen en Weduwen Ethiopië     IBAN: NL14RABO 0129 2765 53
Voor Duitsland: New Creation e.V./IBAN: DE49 5066 1639 0004 8532 61 
Bedankt voor u inbreng, Gods zegen!Een gelukkige jongen 

Tarekegn is zo blij. Jarenlang sliep hij op de harde vloer, zoals veel kinderen in Ethiopië. Nu heeft New Creation hem een ​​matras gegeven. In Nederland en Duitsland een vanzelfsprekendheid. In de toekomst zal Tarekegn uitgerust naar school gaan. God zegene de donoren. 


Oktober 2023
Noodgevallen


Het lijden in Ethiopië groeit met de dag. Talloze mensen kloppen aan bij New Creation en vragen om hulp. Christelijk mededogen geeft vorm aan onze daden wanneer we deze kleintjes en hun moeders voorzien van de meest fundamentele behoeften.

Een financiële uitdaging voor New Creation. De Heer helpt! 


September 2023
Gelukkig Ethiopisch Nieuwjaar 2016!   


Ethiopië heeft een eigen kalender. Deze week vierden we het begin van het jaar 2016.
Stefan, manager van New Creation heeft een toewijding voor de medewerkers. 
Er was Ethiopische koffie en traditioneel brood. Alle medewerkers van New Creation wensen onze vrienden en supporters een gezegend jaar.


Augustus 2023
Op bezoek in Nederland


Stefan en Carmen, managers van New Creation, ontmoetten de oprichtster van New Creation, Marja, en het Nederlandse bestuur. 

Ze hadden een goede tijd om nieuws te delen, te aanbidden, 
te lachen en plannen te maken voor de toekomst.

De Heer zegende de bijeenkomst  


14 juli 2023
Nieuwe begunstigde
 

Nafiat is 11 jaar oud, heeft groep 4 gehaald en woont met zijn moeder in een kleine hut. Het leven is niet gemakkelijk voor hen, omdat ze dat niet hebben mogelijkheid tot een regelmatig inkomen. Vanaf nu ondersteunt New Creation Nafiat met schoolmaterialen, waarmee hij zijn school kan betalen uniform en registratie elk schooljaar. Bovendien ontvangt hij, net als alle begunstigden van New Creation, maandelijkse hygiëne producten en voedsel.

Ondersteun New Creation bij deze taak met een regelmatige bijdrage aan de volgende organisatie: Stichting HSWE, IBAN: NL14RABO0129 2765 53. Bedankt en God zegene je! 


21 Juni 2023
Courgette, courgette, courgette.
Op het terrein van New Creation zijn de afgelopen weken 700 courgetteplanten gegroeid. Nu beginnen we met oogsten. In Naast onze eigen begunstigden verstrekken wij gratis courgette aan een blindenschool en een tehuis voor kinderen en ouderen mensen. God zegent de Nieuwe Schepping overvloedig! 


5 Juni 2023
Petty jobs for widows - 9

De alleenstaande vrouwen die een kleine lening van New Creation hebben gekregen om een ​​eigen bedrijf te starten, komen regelmatig bij elkaar. Op het laatst Toen ze elkaar ontmoetten, waren ze blij en dankbaar voor de positieve impact die hun dagelijkse, onafhankelijke werk op hun kinderen heeft gehad. En Naast het maandelijks aflossen van de lening, sparen de vrouwen op hun eigen bankrekening voor de toekomst. Een toekomst met perspectief.  


Landbouwproject - Oogst tijd! 

Wat een plezier! New Creation deelt vers geoogste sla uit aan behoeftigen. 

We hebben in één middag ongeveer 4 kg salade uitgedeeld aan de weduwen, die een speciaal programma van New Creation doorlopen. De komende weken zullen we nu regelmatig extra vers geoogste groenten kunnen verstrekken aan alle behoeftigen die New Creation ondersteunt. 

Het is een zegen dat New Creation 4500 vierkante meter landbouwgrond bezit en deze met succes kan cultiveren dankzij gulle schenkers. Distributie

Habtamu is een begunstigde die wordt ondersteund door New Creation. Samen met zijn oom, die voor hem zorgt, komt hij maandelijks naar de compound om hygiëneartikelen en boodschappen op te halen. 

God zegene Habtamu op zijn levensreis. 


Behulpzaam bezoek 

We bedanken de groep studenten met docenten uit Nederland, die ons actief hebben ondersteund bij het opruimen van de hal op het New Creation-terrein. De eerste stap naar het openen van een kinderdagverblijf is gezet. God zegene de jeugd en hun metgezellen!


Kleine klusjes voor weduwen - 3

New Creation stimuleert weduwen die een lening hebben gekregen om kleine zelfhulpgroepen te vormen. Deze groepen geven hen de kans om hun ervaringen te delen, elkaar aan te moedigen en waardevolle tips te geven.
Ze komen wekelijks bij elkaar om de voortgang van hun bedrijfje te bespreken met de maatschappelijk werker van New Creation.

God zegene hen.


Zie verder het proces van de weduwen op: 
Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088397343759Kleine klusjes voor weduwen-2 

Kore en Workinesh begonnen hun eigen bedrijf. Met de lening van New Creation kochten ze materialen om injera te maken, het meest voorkomende voedsel in Ethiopië. Kore gebruikt de lokale traditionele kachel, terwijl Workinesh de voorkeur geeft aan de ijzeren kachel, beide worden met hout gestookt. Moge de Heer hen zegenen met veel klanten!


Verdeling 

Kena, student-begunstigde van New Creation, haalt de maandelijkse ondersteuning op: Hygiënemateriaal zoals zeep en haarolie en zonnebloemolie als voedselondersteuning. Dit maandelijks bezoek geeft New Creation de kans om naar hun noden en problemen te vragen. Het is elke keer weer bijzonder.Ontmoeting met donateurs Stefan en Carmen, manager van New Creation, hadden een interessante en inspirerende ontmoeting met Wim en Afomia.

Het Nederlandse echtpaar steunt New Creation al vele jaren en zal dat blijven doen. God zegene hen voor hun vrijgevigheid! Agrarisch project 

We begonnen het landbouwproject met het ploegen van de akkers, 0,3 ha, op het terrein van New Creation.Een doel van dit project is om vijf mensen in nood een vaste baan te geven. De Heer zegene alle mensen die New Creation hebben geholpen dit project te starten. 


Kleine klusjes voor weduwen 

Na een training van 1,5 dag zijn negen weduwen, de moeders van onze begunstigde studenten, goed voorbereid om een ​​eigen bedrijfje te starten. 


New Creation zal hen blijven steunen. De eerste stap naar onafhankelijkheid. 

God zegene hun inspanningen. 


Engelse les

Tsegane groeide op in het kindertehuis New Creation. Samen met Carmen werkt hij aan het verbeteren van zijn Engelse vaardigheden. Met veel plezier, zoals je kunt zien. God geve hem succes. 

Distributie dag

Maandelijks ondersteunen we 100 scholieren en hun gezinnen met voedsel- en hygiëneartikelen. Met een inflatie van 30% in Ethiopië is deze hulp meer dan nodig voor de allerarmsten. Er gebeurt altijd veel op de New Creation-compound tijdens de distributie. Een goede gelegenheid om met mensen in nood te praten en te vragen naar hun welzijn. 

Moge de Heer deze mensen bijstaan! 


Steun New Creation en geef kinderen een toekomst! 

New Creation werkt in Ethiopië, een land ten zuiden van de Sahara, en ondersteunt 100 kinderen met een voedingsprogramma, hygiëneartikelen en medische behandeling. Deze kinderen hebben uw hulp nodig! Vanwege dit: In totaal stierven in 2021 meer dan 5,0 miljoen kinderen onder de 5 jaar, waaronder 2,3 miljoen pasgeborenen, samen met 2,1 miljoen kinderen en jongeren van 5 tot 24 jaar. oorzaken, is een duidelijke herinnering aan de dringende noodzaak om een ​​einde te maken aan de vermijdbare sterfgevallen van kinderen en jongeren. 

Helaas waren deze sterfgevallen grotendeels te voorkomen met wijdverbreide en effectieve interventies zoals verbeterde zorg rond de geboorte, vaccinatie, voedingssupplementen en water- en sanitaire voorzieningen. Dit immense, ondraaglijke en grotendeels te voorkomen verlies aan mensenlevens werd echter ongelijk over de wereld gedragen, en kinderen hebben nog steeds te maken met sterk verschillende overlevingskansen op basis van waar ze geboren zijn. In tegenstelling tot het wereldwijde cijfer, lopen kinderen geboren in Afrika, zuiden van de Sahara het grootste risico op kindersterfte ter wereld.


https://data.unicef.org/.../levels-and-trends-in-child.../


Van continent naar continent


Moderne technologie maakt het mogelijk: Marja kan videobellen met de begunstigden van New Creation, voor wie ze jarenlang als een moeder heeft gezorgd. Een prachtig evenement voor iedereen. 


Kerstviering

In Ethiopië wordt Kerstmis op 7 januari gevierd. Stefan nodigde als algemeen directeur de medewerkers van New Creation uit voor een bijzondere kerstviering. Bijbelverzen, wenskaarten en Buna-ceremonie mochten niet ontbreken. Nederlandse vrienden hadden de eer om het traditionele brood te snijden.
Vrolijke Ethiopische kerst!


Vrouwen op weg naar onafhankelijkheid 

Deze vrouwen zijn bereid om samen met New Creation de weg van het zelfstandig ondernemerschap te gaan. Door een klein bedrijf te financieren in combinatie met training, advies, begeleiding en hard werken, kunnen ze zelf voor hun gezin zorgen.
Steun dit project financieel en in gebed! 


Gelukkig samenzijn

Marja, de oprichter van New Creation, en de nieuwe manager Stefan en Carmen ontmoetten elkaar in Nederland. De bijeenkomst werd gekenmerkt door vreugde, uitwisseling en aanbidding van de Heer.
Marja genoot van de ontmoeting. God zegene haar! 


Vol dankbaarheid sturen wij u een nieuwsbrief waarin verteld wordt over het afscheid van Marja in Ethiopië en Stefan en Carmen zich voorstellen als nieuwe managers van New Creation.

De Nieuwsbrief kun je vinden in de tabblad 'Nieuwsbrieven'

Stefan en Carmen Koscheny hebben het werk van Co en Marja Tollenaar, de oprichters van New Creation, overgedragen gekregen. Zij zijn bereid met heel veel liefde en zorg de moeilijke taak van wederopbouw van de projecten op zich te nemen. Per 1 november jl. vormen zij het nieuwe management. Wij vertrouwen op Gods leiding daarbij en bevelen hun werk van harte bij u aan.

Binnenkort meer nieuws op de voortgang van de projecten, kijk regelmatig op onze website.

2 Kronieken 25:8  Want in God is kracht, om te helpen.
2 Kronieken 25:8 Want in God is kracht, om te helpen.

Stefan en Carmen Koscheny
Stefan en Carmen Koscheny

Welkom bij Nieuwe Creation

Sinds enkele weken zijn we de manager van New Creation in Debre Zeit (Bishoftu)/Ethiopië.
New Creation heeft de visie om de allerarmsten te helpen hun leefsituatie te verbeteren. Als non-profitorganisatie ondersteunen we studenten, weduwen en ouderen op verschillende manieren: door schoolbenodigdheden, hygiëneproducten, voedsel, medische zorg en sociale begeleiding te verstrekken.
Help ons om deze mensen een gezegende en betere toekomst te geven.


        Doel en Hulp

Schoon water maakt gelukkig!

Opnieuw overhandigde Stefan een waterfilter aan een gemeenschap in het kleine stadje Bonosha in Ethiopië. In de toekomst kunnen ze het vuile rivierwater filteren met behulp van het filter "PAUL".
Helder, schoon water zal ze beschermen tegen ziektes. Dank gaat uit naar professor Frechen, de uitvinder van PAUL, die deze keer de gulle schenker was. God zegene hem.

https://youtu.be/AgGjxRQi3Mo
 

Waterfilter PAUL
Waterfilter PAUL

 
                 Steun deze oude mensen! 

Zoals overal ter wereld brengt ouderdom ook in Ethiopië ziekte met zich mee. De vijf ouderen die door New Creation worden ondersteund, hebben verschillende ouderdomsverschijnselen die medische zorg vereisen. Help New Creation met deze taak met uw donatie.
God zegene je! 


New Creation ondersteunt vijf ouderlingen. Maandelijks krijgen ze hygiënemateriaal en geld voor huur of eten. De ondersteuning is erg belangrijk, aangezien het dagelijks leven voor hen een grote uitdaging is. Dank aan de supporters van New Creation die deze hulp mogelijk maken. God zegene je! 


Grote vreugde!  

Jekitenech is erg blij. Carmen van New Creation brengt haar de maandelijkse ondersteuning. De oude dame heeft last van haar benen en buikpijn beperkt haar leven. Gelukkig heeft ze goede buren die haar helpen. De steun van New Creation verlicht hun zorgen. God zegene Yekitenesh. 


Goed gedaan! 

De bewaker van New Creation, Getachew, vernieuwde met een helper het hek van de compound.
Hij heeft goed werk geleverd. Bedankt en God zegene hem! 


De stichting HSWE is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en aldus toegelaten in Nederland. ANBI nr.: 819461301

Andere nuttige gegevens: KvK Nr.: 01132079 Rabobank IBAN nr.: NL14RABO0129276553